Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zdzisław

20.05.2022-3W dniu 20.05.2022 r. została zawarta umowa pomiędzy Gminą Babimost a Wykonawcą - firmą INFRAKOM Kościan Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowo-akcyjna, ul. Feliksa Nowowiejskiego 4, 64-000 Kościan na realizację inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 000117F w miejscowości Zdzisław wraz z połączeniem z drogą wojewódzką nr 304”.

Zakres robót budowlanych obejmuje przebudowę drogi gminnej publicznej o łącznej długości 875,0mb, szerokości 5,0m o nawierzchni asfaltowej wraz z poboczami gruntowymi z kruszywa, budowę sieci kanalizacji deszczowej o łącznej długości 340,0mb wraz z budową zbiornika chłonno-odparowującego o wym. 10,0x11,0m na wody opadowe, wykonanie chodnika o długości 439mb z kostki betonowej oraz ciągu pieszo-rowerowego o dł. 418mb z asfaltu, budowę wyniesionego przejścia dla pieszych i rowerzystów wraz z odpowiednim oznakowaniem organizacji ruchu a także wymianę opraw oświetleniowych sodowych na oprawy energooszczędne typu LED w liczbie 14 szt. na istniejącej linii oświetlenia drogowego. Termin realizacji umowy do dnia 20.10.2022 r. Wartość umowy brutto 2 775 447,44 zł.

Realizacja inwestycji, w związku z planowanym poszerzeniem jezdni drogi gminnej, jej odwodnienia oraz poprzez wybudowanie ciągu pieczo-rowerowego i chodnika, a tym samym zapewnienia bezpieczeństwa pieszym oraz rowerzystom, w zasadniczy sposób wpłynie na poprawę jakości infrastruktury drogowej w miejscowości Zdzisław, która zostanie zrealizowana w części ze środków finansowych w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg tj. w kwocie 1 253 665,00 zł.

Zapraszamy do galerii

20.05.2022-1
Region Kozła Sprewa-Nysa-Bóbr Urząd Marszałkowski
starostwo
lubuski2
zrzeszenie prezydentow burmistrzow wojtow logo poziome

Loty do Warszawy

Gazeta Lubuska
REGION KOZŁA SPREWA-NYSA-BÓBR URZĄD MARSZAŁKOWSKI  POWIAT ZIELONOGÓRSKI LUBUSKI URZĄD WOJWÓDZKI

ZRZESZENIE GMIN
WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

LUBUSKIE LOTNISKO

GAZETA LUBUSKA

Herb Babimostu
 logobeztla film babimost2 filmoteka  fb
NASZE SYMBOLE LOGO BABIMOSTU FILM PROMOCYJNY WIRTUALNY SPACER

FILMOTEKA GMINNA
24 publikacje

FACEBOOK