Charakterystyka miejscowości.
Stare Kramsko to wieś położona w powiecie zielonogórskim województwa lubuskiego, w gminie Babimost. Zajmuje powierzchnię ponad 505 ha. Miejscowości z nią graniczące to : od strony południowej Wojnowo, a od strony północnej Kolesin i dalej Nowe Kramsko. Wieś położona nad pięknym Jeziorem Wojnowskim ma szanse stać się wspaniałą miejscowością letniskową. Jej mieszkańcy żyją głównie z rolnictwa i turystyki. W skład miejscowości wchodzi przysiółek – Marianówka.

Stare Kramsko położone jest w bliskim sąsiedztwie Babimostu, Kargowej, Sulechowa oraz położonych nieco dalej Zielonej Góry, Świebodzina i Wolsztyna, w których znajdują się ośrodki administracyjne, akademickie, kulturalne i przemysłowe.
W miejscowości znajdują się 84 gospodarstwa domowe oraz 18 gospodarstw rolnych – produkcji mieszanej, 2 gospodarstwa agroturystyczne, 2 fermy bydła mlecznego i mięsnego oraz 1 ferma trzody. Ogółem wieś zamieszkuje 281 osób.
Oddział Przedszkolny – Filia w Starym KramskuNa terenie Starego Kramska znajduje się Przedszkole Publiczne, plac zabaw dla dzieci, sala wiejska (zbudowana w czynie społecznym w pierwszej połowie lat 70-tych i wyremontowana przez Gminę w 2010 roku). Gmina zbudowała także remizę strażacką.
Cały obszar wsi jest zelektryfikowany i zgazyfikowany. Zasilanie elektroenergetyczne na poziomie 15 kW odbywa się z istniejących stacji zlokalizowanych w Wolsztynie, poprzez napowietrzną linię przesyłową zbudowaną na konstrukcjach żelbetowych wraz ze stacjami transformatorowymi.
Przez wieś przebiega magistrala gazowa średniego ciśnienia, co pozwala wszystkim gospodarstwom na korzystanie z gazu.
Miejscowość Stare Kramsko jest w pełni zwodociągowana oraz ztelefonizowana.
W latach 1960 – 1961 w sołectwie Stare Kramsko grunty rolne zostały zmeliorowane. Ogólna ich powierzchnia wynosi 55 ha, z czego 52,50 ha stanowią grunty orne oraz 2,50 ha użytki zielone. Długość rowów melioracyjnych wynosi 6 860 m.

Historia miejscowości
Stare Kramsko, jako wieś rycerska zorganizowana na prawie polskim, powstało na przełomie XII/XIII wieku. W 1320 roku ówczesny właściciel wsi-rycerz Miron z Lasocic podarował ją klasztorowi cystersów z Obry, którzy byli jej właścicielami do XVIII wieku. Podczas "potopu szwedzkiego" w 1657 r. wieś "w popiół i gruzy zamieniono", toteż klasztor w 1722 r. zmuszony był sprzedać „pustki” istniejące we wsi. W wyniku II rozbioru Rzeczypospolitej w 1793 roku, znalazła się w państwie pruskim. Przez cały okres zaborów i okupacji wieś zachowała polski charakter. W początkach wieku XIX liczyła 26 domów, 212 mieszkańców i wg Ludwika Platera – należała do rodziny Garczyńskich, a później do Juliusa Rudeliusa. PoRodło symbol Związku Polaków sekularyzacji klasztoru oberskiego wieś darowana została Christofowi Unrugowi, który następnie ją sprzedał. Od końca XIX wieku wzmożono walkę germanizacyjną w Starym Kramsku. Przeciwstawiła się temu wówczas grupa mieszkańców, ograniczająca wpływy wysiłków germanizacyjnych. Czyniono to w ścisłym porozumieniu z działaczami nowokramskimi. Dzięki staraniom Teodora Spiralskiego, wielu mieszkańców Starego Kramska wzięło udział w Powstaniu Wielkopolskim, a po l wojnie światowej utworzyli Koło Związku Polaków w Niemczech - organizacji skupiającej całe polskie życie narodowe. Pomimo usilnych działań Teodora Spiralskiego Stare Kramsko nie zostało włączone do nowo powstałej Polski i pozostało w granicach Niemiec. 1 maja 1929 roku powstała tu Polska Katolicka Szkoła Powszechna. Istniał tu oddział Związku Polaków w Niemczech, Towarzystwo Młodzieżowe, zespól sportowy, kurs przysposobienia rolniczego. 29 stycznia 1945 roku Stare Kramsko powróciło do Macierzy.

Region Kozła Sprewa-Nysa-Bóbr Urząd Marszałkowski
starostwo
lubuski2
zrzeszenie prezydentow burmistrzow wojtow logo poziome

Loty do Warszawy

Gazeta Lubuska
REGION KOZŁA SPREWA-NYSA-BÓBR URZĄD MARSZAŁKOWSKI  POWIAT ZIELONOGÓRSKI LUBUSKI URZĄD WOJWÓDZKI

ZRZESZENIE GMIN
WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

LUBUSKIE LOTNISKO

GAZETA LUBUSKA

Herb Babimostu
 logobeztla film babimost2 filmoteka  fb
NASZE SYMBOLE LOGO BABIMOSTU FILM PROMOCYJNY WIRTUALNY SPACER

FILMOTEKA GMINNA
24 publikacje

FACEBOOK