Stacja Meteo przy Szkole w Podmoklach Małych

W kwietniu 2022 roku w Szkole Podstawowej w Podmoklach Małych została uruchomiona cyfrowa stacja meteorologiczna z modułem pomiaru zapylenia pyłem PM 2.5 i PM 10 oraz klatka meteorologiczna z czujnikami analogowymi. Automatyczna stacja meteorologiczna (ASM) to urządzenie służące do wykonywania pomiarów elementów meteorologicznych. Było to możliwe dzięki uczestnictwu szkoły w projekcie.

Czytaj więcej: Stacja Meteo przy Szkole w Podmoklach Małych

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zdzisław

20.05.2022-3W dniu 20.05.2022 r. została zawarta umowa pomiędzy Gminą Babimost a Wykonawcą - firmą INFRAKOM Kościan Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowo-akcyjna, ul. Feliksa Nowowiejskiego 4, 64-000 Kościan na realizację inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 000117F w miejscowości Zdzisław wraz z połączeniem z drogą wojewódzką nr 304”.

Czytaj więcej: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zdzisław

Narodowy Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0

1Gmina Babimost w 2022r. w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025” pozyskała środki na realizację projektu w wysokości 2.500,00 zł dla Przedszkola Publicznego w Nowym Kramsku. Jest to 80 % dofinansowania całego zadania, gmina Babimost jako organ prowadzący zadeklarowała 20 % wkładu własnego w wysokości 625,00zł.

Czytaj więcej: Narodowy Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0

Największe targowisko w regionie

Foto-4Dziesięć lat temu rozpoczęła się budowa Targowiska Miejskiego w Babimoście. Rok później mieszkańcy naszej Gminy mogli w pełni korzystać z tego miejsca.

Wykonawcą robót była firma PPHU Ogólnobudowlane Wilerbud z Kąkolewa (woj. wielkopolskie). Całkowity koszt budowy targowiska wraz z drogami dojazdowymi wyniósł ponad 2 mln zł, w tym dofinansowanie w ramach programu PROW 657 tys. zł.

Czytaj więcej: Największe targowisko w regionie

77 rocznica zakończenia II wojny światowej

08.05.2022-10W dniu 08.05.2022 r. pod obeliskiem na Placu Powstańców Wielkopolskich odbyły się obchody 77 rocznicy zakończenia II wojny światowej. Burmistrz Babimostu – Bernard Radny wraz ze swoim zastępcą i sekretarzem Gminy, oddali hołd pamięci walczącym i poległym za Ojczyznę składając pod obeliskiem kwiaty.

Czytaj więcej: 77 rocznica zakończenia II wojny światowej

Obchody uchwalenia Konstytucji 3 Maja

03.05.2022-120Tegoroczne obchody 231 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja – ustawy regulującej ustrój prawny państwa, rozpoczęły się mszą świętą odprawioną w intencji Ojczyzny, przez proboszcza parafii Andrzeja Pielę oraz wikarego Pawła Opłatkowskiego w kościele pod wezwaniem św. Wawrzyńca w Babimoście.

Czytaj więcej: Obchody uchwalenia Konstytucji 3 Maja

Region Kozła Sprewa-Nysa-Bóbr Urząd Marszałkowski
starostwo
lubuski2
zrzeszenie prezydentow burmistrzow wojtow logo poziome

Loty do Warszawy

Gazeta Lubuska
REGION KOZŁA SPREWA-NYSA-BÓBR URZĄD MARSZAŁKOWSKI  POWIAT ZIELONOGÓRSKI LUBUSKI URZĄD WOJWÓDZKI

ZRZESZENIE GMIN
WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

LUBUSKIE LOTNISKO

GAZETA LUBUSKA

Herb Babimostu
 logobeztla film babimost2 filmoteka  fb
NASZE SYMBOLE LOGO BABIMOSTU FILM PROMOCYJNY WIRTUALNY SPACER

FILMOTEKA GMINNA
24 publikacje

FACEBOOK