Położenie
Wieś Podmokle Wielkie położona jest w północnej części Gminy Babimost, w województwie lubuskim i otoczona jest malowniczymi krajobrazami. Wieś leży nad jednym z dopływów Obry. Dookoła wsi znajdowały się grunty bagniste i podmokłe, skąd pochodzi jej nazwa. W pobliżu znajduje się bliźniacza wioska Podmokle Małe. Obie wsie stanowią jedną gromadę i jedną całość kulturalną.
Powierzchnia
Ogólna powierzchnia obrębu geodezyjnego wsi Podmokle Wielkie wynosi 1359 ha.
Ludność
Sołectwo Podmokle Wielkie zamieszkuje 349 mieszkańców.
Kobiety - 168
Mężczyźni - 181
Razem - 349
Wiek przedprodukcyjny - 80
Wiek produkcyjny - 219
Wiek poprodukcyjny - 50
Ilość gospodarstw
Na terenie sołectwa znajduje się 40 gospodarstw rolnych.
Zakłady produkcyjne, miejsca pracy

Około 12,5% mieszkańców utrzymuje się z działalności rolniczej. W sołectwie są również miejsca pracy w niżej wymienionych zakładach produkcyjnych i usługowych:
- zakład transportowy,
- zakład usług ogólnobudowlanych,
- zakład murarski,
- tartak,
- zakład ślusarski,
- zakład naprawy mechaniki pojazdowej,
- gospodarstwo agroturystyczne,
- handel ogólnospożywczy
- handel środkami do produkcji rolnej.
Bardzo dużo osób zatrudnionych jest w zakładzie Swedwood Poland, w oddalonym o 4 kilometry Babimoście.

Region Kozła Sprewa-Nysa-Bóbr Urząd Marszałkowski
starostwo
lubuski2
zrzeszenie prezydentow burmistrzow wojtow logo poziome

Loty do Warszawy

Gazeta Lubuska
REGION KOZŁA SPREWA-NYSA-BÓBR URZĄD MARSZAŁKOWSKI  POWIAT ZIELONOGÓRSKI LUBUSKI URZĄD WOJWÓDZKI

ZRZESZENIE GMIN
WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

LUBUSKIE LOTNISKO

GAZETA LUBUSKA

Herb Babimostu
 logobeztla film babimost2 filmoteka  fb
NASZE SYMBOLE LOGO BABIMOSTU FILM PROMOCYJNY WIRTUALNY SPACER

FILMOTEKA GMINNA
24 publikacje

FACEBOOK