Region KozłaGmina Babimost należy do stowarzyszenia "Region Kozła", zrzeszającego 7 gmin z 5 powiatów i 2 województw. Organizacja ta kultywuje tradycje związane z promocją unikalnego instrumentu ludowego - kozła weselnego, który jest równocześnie symbolem regionu. W 1995 roku nawiązano porozumienie międzygminne, które zainicjowało powstanie Stowarzyszenia Gmin Rzeczypospolitej Region Kozł. Związek działa od 1997 roku. Podejmuje wiele wspólnych działań na rzecz rozwoju turystycznego, kulturalno - oświatowego i gospodarczego.
Podstawowym celem Stowarzyszenia jest wszechstronna działalność na rzecz Regionu, jego rozwoju gospodarczego, turystycznego i kulturalnego oraz doprowadzenie do integracji wspólnot lokalnych.
Powyższy cel Stowarzyszenie zamierza realizować poprzez :
- wymianę doświadczeń w zakresie wykonywania zadań pomiędzy gminami;
- prowadzenie prac informacyjnych, konsultacyjnych, projektowych mających na celu wspólne rozwiązywanie przez gminy problemów w zakresie działania samorządu terytorialnego;
- konsekwentne dążenie do usuwania przeszkód społecznych i gospodarczych wynikających z faktu istnienia granic gminnych i wojewódzkich;
- dążenie do rozwoju gospodarczego Regionu przy zachowaniu wymogów ekologicznych;
- tworzenie korzystnych warunków dla współpracy różnych podmiotów w dziedzinie kultury, nauki, oświaty, turystyki i rekreacji, zdrowia, opieki społecznej oraz innych przyjętych przez władze Stowarzyszenia;
- inicjowanie i wspieranie współpracy z zagranicą;
- prowadzenie działalności wydawniczej, szkoleniowej i promocyjnej;
- rozwijanie kontaktów i współdziałanie z innymi stowarzyszeniami i organizacjami o podobnym charakterze.

Region Kozła Sprewa-Nysa-Bóbr Urząd Marszałkowski
starostwo
lubuski2
zrzeszenie prezydentow burmistrzow wojtow logo poziome

Loty do Warszawy

Gazeta Lubuska
REGION KOZŁA SPREWA-NYSA-BÓBR URZĄD MARSZAŁKOWSKI  POWIAT ZIELONOGÓRSKI LUBUSKI URZĄD WOJWÓDZKI

ZRZESZENIE GMIN
WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

LUBUSKIE LOTNISKO

GAZETA LUBUSKA

Herb Babimostu
 logobeztla film babimost2 filmoteka  fb
NASZE SYMBOLE LOGO BABIMOSTU FILM PROMOCYJNY WIRTUALNY SPACER

FILMOTEKA GMINNA
24 publikacje

FACEBOOK