Charakterystyka miejscowości
Miejscowość Laski położona jest w województwie lubuskim, w powiecie zielonogórskim, w gminie Babimost, dokładnie w północno-zachodniej jej części, poza głównymi ciągami komunikacyjnymi w pobliżu rezerwatu przyrody.

Sołectwo Laski to najmniejsze sołectwo gminy Babimost. Położone jest z dala od głównych dróg i większych miejscowości, w odległości ok. 3 km na północny-zachód od Babimostu.
W miejscowości znajdują się 23 gospodarstwa domowe, a w tym 18 gospodarstw rolnych- produkcji mieszanej.
Na terenie Lasek znajduje się sala wiejska, zbudowana w czynie społecznym w pierwMiejscowość Laski z lotu ptakaszej połowie lat 70-tych, a w 2011 roku została gruntownie zmodernizowana. Przez miejscowość Laski prowadzi jedna główna ulica, wzdłuż której wybudowane są gospodarstwa. Charakterystyczną cechą wioski jest rozmieszczenie zabudowań przeważnie po lewej stronie miejscowości jadąc od strony Babimostu. Każdy gospodarz jest wybudowany na własnej ziemi, wiąże się to ze znaczną odległością pomiędzy posesjami. Na odcinku zabudowanym wieś ma ok. 3 km długości. Liczba ludności (stan na dzień 30.12.2011r. wg danych z Urzędu Gminy) – 90 osób.
Wieś i jej otoczenie odznacza się wybitnymi walorami krajobrazowymi i kulturowymi. Skala, charakter, klimat urbanistyczny miejscowości warte są zachowania i kultywowania.
Cały obszar wsi jest zelektryfikowany i zgazyfikowany. Miejscowość Laski jest w pełni zwodociągowana. Wieś jest podłączona do sieci telekomunikacyjnej i ma możliwość korzystania z sieci internetowej.
Wszystkie wyżej wymienione media zostały wybudowane dzięki zaangażowaniu mieszkańców.
W latach 1960 - 1961 w sołectwie Laski grunty rolne zostały zmeliorowane. Ogólna ich powierzchnia wynosi 306.23 ha, z czego 280.99 ha stanowią grunty orne oraz 3.91 ha użytki zielone. Długość rowów melioracyjnych wynosi 2095mb. W Laskach istnieje sala wiejska, w której mieszkańcy spotykają się na zebraniach, spotkaniach, zabawach, które przyczyniają się do integracji społeczeństwa.

Historia miejscowości Laski (do 1968 roku Górny Folwark)
Historia Lasek sięga XV wieku, wówczas założono osadę jako folwark należący do królewszczyzny – starostwa babimojskiego pod nazwą Górny Folwark. Była gospodarstwem filialnym powstałym na kresach i mającym umożliwić łatwiejszy dostęp do uprawianych pól, leżących na obrzeżach wielkich obszarów rolnych należących do majątku. Mieszkający w nim chłopi obsiewali grunty starosty płacąc „pogłówne” i oddając dziesięcinę. Na folwarku mieściła się wielka owczarnia, gdzie najemny owczarz strzygł wełnę oraz płacił „pojtowe”.

Później w wyniku parcelacji przez niemiecką Komisję Kolonizacyjną w latach 1907-1910 powstała tu niemiecka osada zasiedlona przez niemieckich kolonistów (w sumie 23 rodziny). W 1910 roku stworzona została tu przez władze administracyjne gmina, którą kierował sołtys, a później burmistrz. Osadnicy niemieccy na przyznanych parcelach budowali domostwa. W tym czasie gmina rozwijała się prężnie i w ciągu kilku pierwszych lat jej istnienia powstała betonowa droga wiejska, gminny wodociąg, a nawet cmentarz komunalny przy szosie do Smardzewa. Na terenie wsi zbudowano szkołę powszechną, składającą się z jednej izby lekcyjnej wraz z mieszkaniem dla nauczyciela uczącego. W roku 1924 oddano ją do użytku.
W latach trzydziestych XX wieku burmistrzem Górnego Folwarku był jego mieszkaniec Judt. Jak podają kroniki wieś była podłączona do sieci telefonicznej.
Po drugiej wojnie światowej Górny Folwark wcielono do gminy Babimost. Znalazł się w granicach Polski i został zasiedlony przez ludność napływową – głównie repatriantów.
Ruiny cegielniW 1968 roku władze administracyjne zmieniły nazwę wsi na Laski. Ciekawym miejscem Górnego Folwarku była cegielnia, która stała na gruntach majątku. Obecnie znajdują się jej ruiny. W latach 80-tych XX wieku, kiedy sołtysem był B. Baumgart wybudowano świetlicę wiejską wraz z miejscem na sklep. Obok wzniesiono kapliczkę, która jest najmłodszą na terenie parafii babimojskiej.

Region Kozła Sprewa-Nysa-Bóbr Urząd Marszałkowski
starostwo
lubuski2
zrzeszenie prezydentow burmistrzow wojtow logo poziome

Loty do Warszawy

Gazeta Lubuska
REGION KOZŁA SPREWA-NYSA-BÓBR URZĄD MARSZAŁKOWSKI  POWIAT ZIELONOGÓRSKI LUBUSKI URZĄD WOJWÓDZKI

ZRZESZENIE GMIN
WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

LUBUSKIE LOTNISKO

GAZETA LUBUSKA

Herb Babimostu
 logobeztla film babimost2 filmoteka  fb
NASZE SYMBOLE LOGO BABIMOSTU FILM PROMOCYJNY WIRTUALNY SPACER

FILMOTEKA GMINNA
24 publikacje

FACEBOOK