Koło Gospodyń Wiejskich

W 1926 r. w Nowym Kramsku powstało stowarzyszenie kobiet wiejskich „Włościanki”, które istniało do 1939 r. Członkinie stowarzyszenia były uznane przez okupanta jako działaczki polityczne.
Po zakończeniu II wojny światowej nieśmiało reaktywowano kółko rolnicze i organizacje kobiet. Prawdziwi społecznicy dążyli do tworzenia struktur organizacyjnych i poszerzenia działalności. I tak w 1954 r. stowarzyszenie kobiet działające przy Kółku Rolniczym przyjęto ogólnopolską nazwę „Koło Gospodyń Wiejskich”. Pierwszą przewodniczącą KGW w Nowym Kramsku była Pani Jadwiga Reimann żona piekarza. Członkiń było 16. Na terenie Gminy Babimost powstawały kolejne koła i do dziś prowadzą działalność we wszystkich sołectwach naszej gminy.
Nowe Kramsko
Stare Kramsko
Podmokle Małe
Podmokle Wielkie
Laski
Kolesin
Koła były organizatorami wielu kursów z zakresu gospodarstwa domowego i pokazów, oraz konkursów, których celem było podniesienie wiedzy i umiejętności kobiet wiejskich związanych z ich pozycją w rodzinie, w gospodarstwie wiejskim oraz zmieniającą się rolą w życiu publicznym.
W pierwszych latach działalności kół ważną rolę odgrywało czytelnictwo książek z różnych dziedzin głównie o tematyce rolniczej z dodatkiem przeznaczonym dla kobiet wiejskich. Początkowo wysiłek skierowano na szkolenie kobiet wiejskich, a w późniejszym okresie na organizację współzawodnictwa w podnoszeniu produkcji rolnej w ramach państwowego planu gospodarczego. Zespoły kobiece zaczęły popularyzować prowadzenie warzywnych ogródków przydomowych na których uprawiały warzywa i kwiaty. Z biegiem lat przerodził się w współzawodnictwo pomiędzy członkiniami z poszczególnych kół.

Region Kozła Sprewa-Nysa-Bóbr Urząd Marszałkowski
starostwo
lubuski2
zrzeszenie prezydentow burmistrzow wojtow logo poziome

Loty do Warszawy

Gazeta Lubuska
REGION KOZŁA SPREWA-NYSA-BÓBR URZĄD MARSZAŁKOWSKI  POWIAT ZIELONOGÓRSKI LUBUSKI URZĄD WOJWÓDZKI

ZRZESZENIE GMIN
WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

LUBUSKIE LOTNISKO

GAZETA LUBUSKA

Herb Babimostu
 logobeztla film babimost2 filmoteka  fb
NASZE SYMBOLE LOGO BABIMOSTU FILM PROMOCYJNY WIRTUALNY SPACER

FILMOTEKA GMINNA
24 publikacje

FACEBOOK