ŚLUBY CYWILNE

Oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński w Urzędzie Stanu Cywilnego w Babimoście oraz poza Urzędem, przyjmowane są, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy, w dni powszednie od poniedziałku do piątku po godzinach pracy Urzędu, a także w soboty.

Podstawa prawna: Zarządzenie Nr 3/19 Kierownika Urzędu Miejskiego w Babimoście z dnia 2 kwietnia 2019 roku w sprawie terminów przyjmowania oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński.

Region Kozła Sprewa-Nysa-Bóbr Urząd Marszałkowski
starostwo
lubuski2
zrzeszenie prezydentow burmistrzow wojtow logo poziome

Loty do Warszawy

Gazeta Lubuska
REGION KOZŁA SPREWA-NYSA-BÓBR URZĄD MARSZAŁKOWSKI  POWIAT ZIELONOGÓRSKI LUBUSKI URZĄD WOJWÓDZKI

ZRZESZENIE GMIN
WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

LUBUSKIE LOTNISKO

GAZETA LUBUSKA

Herb Babimostu
 logobeztla film babimost2 filmoteka  fb
NASZE SYMBOLE LOGO BABIMOSTU FILM PROMOCYJNY WIRTUALNY SPACER

FILMOTEKA GMINNA
24 publikacje

FACEBOOK